Gevelschadeherstel

Gevelschade Nederland BV

Gevelschade Nederland BV is leidend op het gebied van geveltechniek en gevelschadeherstel. Wij beheersen alle specialismen om stalen en aluminium gevels in topconditie te houden. Door toepassing van onze methodes kunnen we bovendien de levensduur van gevels aanmerkelijk verlengen, wat niet alleen kosten bespaart, maar ook veel voordeel oplevert ten aanzien van duurzaamheid.

Gevelschade Nederland BV beschikt over een schat aan specifieke kennis en ervaring op het gebied van geveltechniek en gevelschadeherstel. Onze specialismen liggen op het vlak van schadeherstel van gevelpanelen en kozijnen, prestatiegericht onderhoud van stalen gevels en het restylen van bestaande gebouwen. Onze diensten kunnen we ook aanbieden in de vorm van geïntegreerde oplossingen.

Bij nieuwbouwprojecten maar ook in geval van schade en andere geveltechnische problemen of bij gevelschadeherstel van bestaande gebouwen, brengen wij een gedegen advies uit voor herstel (in nieuwstaat) en preventief duurzaam onderhoud. Voor geveltechnisch onderzoek beschikt GSN International over geavanceerde testapparatuur om wind- en waterdichtheid van gevels te testen. Intensieve kennisuitwisseling met onze specialisten op het gebied van ‘Bouwfysica en brandveiligheid’ is daarbij een extra garantie voor een sluitend advies en de beste aanpak van elk gevelprobleem.

Gevelschadeherstel.

Gevelschadeherstel
Schade aan stalen en aluminium gevelbeplating komt regelmatig voor. Door continue innovatie op het gebied van gevelschadeherstel heeft Gevelschade Nederland een leidende positie verworven als schadeherstelspecialist en hebben wij oplossingen voor de meest complexe schadegevallen. De oorzaken van de door Gevelschade Nederland herstelde schades zijn zeer divers. Zo hebben wij onder meer ervaring met: productieschade, montageschade, aanrijdschade, verouderingsschade en coatingschade. Ook met het opheffen van kleurverschillen in gevels kunnen wij u van dienst zijn.
Duurzame lak- en applicatiesystemen.

Bij het herstellen van gevelschades wordt uitsluitend gebruik gemaakt van kwalitatief hoogwaardige laksystemen waarbij de milieutechnische aspecten een cruciale rol spelen. De hoogwaardige laksystemen bevatten een hoge concentratie UV-pigmenten, waardoor de lakken beter bestand zijn tegen weersinvloeden. De levensduur verwachting neemt daardoor toe.
Naast de standaard productlijn beschikt Gevelschade Nederland tevens over een productlijn ‘special products’. Dit betreft producten zoals brandwerende coatings, coatings voor de voedings- en (petro)chemische industrie en coatings die specifiek zijn ontwikkeld voor de zorgsector.
Door onze samenwerking met nationale en internationale verffabrikanten zijn wij in staat om vraaggericht coatingsystemen te ontwikkelen, inclusief een plan van aanpak voor de applicatie. Door toepassing van onze laksystemen blijft ook na herstel de fabrieksgarantie op de panelen onverminderd van kracht.
Fabrieksgarantie gevelpanelen gewaarborgd na gevelschadeherstel

Gunstig voor het milieu
Door onze werkmethodes en andere milieusparende maatregelen, leveren wij een bijdrage aan een beter milieu. Heel belangrijk in dit kader is daarnaast de levensduur verlenging. Herstel, conservering en renovatie van beplating vermindert op twee manieren de milieubelasting: oude kozijnen hoeven niet als afval verwerkt te worden en er worden geen grondstoffen en energie verbruikt voor de productie van nieuwe beplating.

Gevelschadeherstel bestaat niet alleen uit het herstellen van schades aan gevelbeplating maar ook uit het opheffen van kleurverschillen, corrosie schade, overspuiten van zetwerk, overspuiten van gebouwen, enz.

Wenst u meer informatie betreffende gevelschadeherstel, neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 078 – 6131518 of stuur een mail naar info@gevelschade.eu

gevelschadeherstel

gevelschadeherstel gat in gevel herstellen

gevelschadeherstel

gat in gevel herstellen

gevelschadeherstel

gat in gevel herstellen