Verzekeringsmaatschappijen en expertisebureaus

Wereldwijd verzorgen wij directe dienstverlening voor verzekeringsmaatschappijen en expertisebureaus. Vanuit onze kennis en ervaring zijn wij als geen ander bedrijf in staat om een helder advies te geven over de aard, de omvang en de herstelkosten van uiteenlopende schades aan gevel/beplating. Alle rapportages zijn voorzien van een hersteladvies en de daarmee samenhangende kosten. Leidraad voor deze rapportage zijn kwaliteit, economisch en esthetisch herstel van de schade. De schadegevallen betreffen: inbraakschade, bouwschade, transportschade, aanrijdschade, brandschade, enzovoort. Wij bieden de zekerheid dat alle schade op een efficiënte en adequate manier wordt hersteld, waarbij de klant/opdrachtgever centraal staat.
Onderhoudsmanagement voor waardevast vastgoed.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat met behulp van ons onderhoudsmanagement de levensduur van gebouwen aanzienlijk verlengd wordt. Aandachtsgebieden zijn het onderhoud van gevels, kozijnen en daken. GSN International onderhoudt jaarlijks voor internationale concerns en middelgrote/kleine eindgebruikers het vastgoed. Dit wordt gedaan met behulp van een speciaal onderhoudsprogramma. Dit programma voorziet in het optimaal in conditie houden van het exterieur, maar belangrijker nog, het bepaalt in belangrijke mate ook dat het vastgoed waardevast blijft. Tijdens het uitvoeren van het jaarlijks onderhoud worden tevens gebreken en schades verholpen, worden daken gereinigd en gevels en kozijnen geconserveerd. Door de gehanteerde onderhoudsmethode is de fabrieksgarantie op gevelbeplating gewaarborgd.

Verzekeringsmaatschappijen en expertisebureaus

  • Schade Taxatie
  • Schadeherstel
  • Advies